teisipäev, 24. mai 2022

nüüd see juhtus

Jah, nüüd on see käes - eestlased hakkasid laulma. Eestlased on tundnud laulu väge, iseäranis ühislaulu väge juba mõnda aega. Laulsime ennast vabaks, laulgem ka Ukraina vabaks.

Kordan siinkohal mõningaid jutupunkte, mida pidasin möödunud reedel, oma sünnipäeval (et mitte ütelda meesterahva märgilisemail juubelil).

Sattusin peomelus kokku ukrainlasega, kellel oli mulle küsimusi ja kes oli valmis kuulama, vastuväiteid esitamata. Ütlesin talle, et toetame Ukrainat igal võimalikul viisil mis suudame.

Ühtlasi selgitasin eurooplaseks saamise tingimusi; ütlesin, et kõige esimene asi, mis nad peavad paika saama, on lahti ütlemine korruptsioonist. Et riigis valitseb seadus ja kodanikud järgivad seadust. Tagantjärgi meenutades mulle ei meenu, et ma oleks maininud seda, et kodanikud ise neid seadusi vormistavad. Aga mis sa veel tahad juubelit tähistavalt kodanikult.

See selleks.

Nüüd siis laul, mida ma palun jagada. Ukrainlastele hinge kosutuseks ja vaimu kinnituseks. Meile eestlastele meenutuseks, et laulul on väge.

---


(mõni brauser tahab käivitamiseks kahte klikki)

---

ps. .. ja meie oma rahva kaitsjatele soovin ilusat suve. suurem kingikott ootab sügist ;)

kolmapäev, 11. mai 2022

kuule mis sa näed, vaiki mis sa kuuled

Nagu me kuulda oleme saanud, on kohtuniku poolt määratud trahv ajakirjanikele uudishimu rahuldamise, mitte avaliku huvi rahuldamise tõttu.

Tegemist oli antud juhtumil ühe panga tehingutega, millede kohta prokuratuur heitis kahtlusi, et tegemist võis olla rahapesuga. Ajakirjandus, haistes suure raha lõhna, avalikustas kõik neile teada oleva info.

Prokuratuurile selline käitumine sugugi ei meeldinud, mille kinnituseks nad ajakirjanikud kohtusse kaebasid, mille tulemusena kohtunik ajakirjanikud ka süüdi mõistis.

Ja nüüd mis ma näen, on 'avalik huvi' kohtuniku isiku vastu ajakirjanduses. Kuulge, ajakirjanikud, pidage piiri.

Ma olen väga tänulik oma riigi valitsusele ajakirjandusvabaduse eest; ma olen tänulik ajakirjanikele, et nad seda vabadust täidavad.

Samas, kuskil kohtume mõistetega 'mõistlik' ja 'eesmärgipärane'. Kui prokurõri ahelas on keegi jaganud teavet toimuva kohta, ei tähenda, et kõik oleks kohe avaldamiskõlbulik. Kõik kahtlused ega süüdistused ei tarvitse vastata tõele. Seega.. pooliku, või puuduliku teabe avaldamine võib kahjustada kohtumõistmise kvaliteeti.

Mina eraisikuna vastutan kõige eest, mis ma teen või ütlen. Ma ootan sedasama ajakirjanikelt: teil ei peaks olema privileege. Oleme siis kodanike riik või mitte?

Veelkord, ma olen tänulik ajakirjanike ees nende tehtud töö eest, ent ma palun - peenetundelisust ja jahedat verd.