kolmapäev, 11. mai 2022

kuule mis sa näed, vaiki mis sa kuuled

Nagu me kuulda oleme saanud, on kohtuniku poolt määratud trahv ajakirjanikele uudishimu rahuldamise, mitte avaliku huvi rahuldamise tõttu.

Tegemist oli antud juhtumil ühe panga tehingutega, millede kohta prokuratuur heitis kahtlusi, et tegemist võis olla rahapesuga. Ajakirjandus, haistes suure raha lõhna, avalikustas kõik neile teada oleva info.

Prokuratuurile selline käitumine sugugi ei meeldinud, mille kinnituseks nad ajakirjanikud kohtusse kaebasid, mille tulemusena kohtunik ajakirjanikud ka süüdi mõistis.

Ja nüüd mis ma näen, on 'avalik huvi' kohtuniku isiku vastu ajakirjanduses. Kuulge, ajakirjanikud, pidage piiri.

Ma olen väga tänulik oma riigi valitsusele ajakirjandusvabaduse eest; ma olen tänulik ajakirjanikele, et nad seda vabadust täidavad.

Samas, kuskil kohtume mõistetega 'mõistlik' ja 'eesmärgipärane'. Kui prokurõri ahelas on keegi jaganud teavet toimuva kohta, ei tähenda, et kõik oleks kohe avaldamiskõlbulik. Kõik kahtlused ega süüdistused ei tarvitse vastata tõele. Seega.. pooliku, või puuduliku teabe avaldamine võib kahjustada kohtumõistmise kvaliteeti.

Mina eraisikuna vastutan kõige eest, mis ma teen või ütlen. Ma ootan sedasama ajakirjanikelt: teil ei peaks olema privileege. Oleme siis kodanike riik või mitte?

Veelkord, ma olen tänulik ajakirjanike ees nende tehtud töö eest, ent ma palun - peenetundelisust ja jahedat verd.