pühapäev, 26. november 2023

EKRE ei võrdu Helme

Järgnev kirjatükk on mõeldud neile, kellele on vastumeelt EKRE praegune käitumine riigikogus või siis ka Eesti poliitikas üldisemalt. Pean siinkohal silmas nendepoolset poliitilise kultuuri labastamist ja lihtrahva võõrandamist mõistlikust dialoogist.

Kuidas küll tõmmata EKRE'le pidurit olukorras, kus neil on kõik seaduslikud õigused sisuliselt mäkra mängida. Ainus dialoog näikse neil olevat, et andke alla ja laske meid võimu juurde, siis on ka rahu majas. Mul on idee ühe taktikalise võtte jaoks, mis küll ei mõju koheselt aga pikapeale peaks siiski mõju avaldama - tuleb eemaldada võrdusmärk perekond Helme ja EKRE vahelt.

Kõigepealt EKRE'st üldisemalt; minul pole nende alusväärtuste kohta mitte üks paha sõna.

---

• Eestluse elujõud, mis rajaneb keele, kultuuri, hariduse, perekonna, traditsioonide ja rahvusliku majanduse toetamisel.

• Võrdsete võimalustega osalusühiskond, kus avatud, aus ja demokraatlik riigivalitsemine tagab igale kodanikule eneseteostuse ja poliitilise kaasatuse võimaluse.

• Sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud areng ja heaolu, mille tagab õiglane ja tugev riik, rakendades hoolivat ja teadmispõhist poliitikat ning arendades elukeskkonda loodust säästvalt.

---

Nende programmilised plaanid tekitavad küll kohati küsimärke, et kuidas see küll teoks võiks saada või kas üks või teine liigutus üldse vajalik on. Aga sellega minu kriitika ka suuremalt jaolt piirduks; palju ei puuduks, et ma ise astuksin EKRE liikmeks. Muret teevad pigem programmivälised plaanid, a la 'vahetame kohtunikud välja, sest nad ei tunne meie arvates piisavalt Eesti põhiseadust '. Siin tulebki mängu võrdusmärgi tõmbamine EKRE ja perekond Helme vahel. Nimelt veab seda klounaadi ju perekond Helme, mitte EKRE tervikuna.

Ehk siis, selle asemel, et ütelda, et EKRE teeb obstruktsiooni, tuleb ütelda, et perekond Helme teeb obstruktsiooni. Eriti tuleks seda põhimõtet järgida sõnavõttude puhul - kui võtab sõna Helme, tuleb ka nii ütelda, et Helme ütles seda, mitte EKRE. Helme seisukoht ei tähenda EKRE seisukohta. Sama printsiipi võiks kohaldada ka teiste EKRE saadikute suhtes, elik tuleks vältida EKRE nime kasutamist nii kui vähegi võimalik.

Mida see meile annab ja miks seda teha tuleks? EKRE on nagu iga teinegi erakond, kes hoiab omavahel kokku, neil on vaenlased ja liitlased aga nimi on ühine. Iga kord kui me kirume EKRE't, on see kütuseks nende tegutsemisele ja liimiks ühtekuuluvusele. Tekib efekt, et näe, meid peksetakse, või siis, et näe kui kõvad me oleme. Selle ühtsuse murendamine saabki alguse sellest, et me neist enam lihtsalt ei räägi, nende nime enam ei nimeta. Nõuab harjutamist aga sellega on võimalik hakkama saada.

 

FMMB - Filipiin


(mõni brauser tahab käivitamiseks kahte klikki)

Lisa kommentaar

Täida väljad