esmaspäev, 1. november 2021

vaktsiinivastaste demoniseerimine

Mis ühiskonnas praegu toimub, nii meil kui laiemalt, on vaktsiinivastaste demoniseerimine. Nemad olla süüdi selles, et kolmas laine sedavõrd kõrge on. Kindlasti on ka nendel oma osa selles, sest kui elanikest oleks olnud mõjuv osa vaktsineeritud, me üksnes naeraks viirusele näkku. Kuid see on üksnes pool tõde.

Toon siinkohal asjasse otseselt puutumatu võrdluse, ent ometi, võrdlus seegi. Me mäletame teist maailmasõda, kus Saksamaa natsid alustasid tapasõda. Miks see juhtus?

Minnes ajaloos veelgi tagasi esimese maailmasõja aegadesse, leiame, et sõja lõppedes pandi Saksa rahvale koormised ja piirangud, mida see rahvas polnud võimeline taluma. Sealt tekkis viha ja vastupanu, mis kulmineerus Hitleri jutlustega aaria rahvuse paremusest teiste ees. Selle jätku ja lõppu me teame - palju ei puudunud, et natsi Saksamaast oleks saanud uus impeerium.

Tänastes probleemides pole peasüüdlaseks vaktsiinivastased, vaid viirus. Võtkem loogiliselt, need inimesed olid siin enne viirust ja elu oli lill (niivõrdkuivõrd). Muutuse tõi viirus, ja mitte ainult.

Meie ühiskonnas oli aeg, mida võiks nimetada romantiliseks teaduse ajastuks. Kõik, mida teadus avastas, kuulutas ja kinnitas, oli puhas kuld. Kuid tulid uued ajad, mil ühed teadlased rääkisid üht, teised teist - lihtne teaduskauge inimene jäi paraku segadusse; ja on siiani.

Põhjus võib peituda hariduse süsteemis, kus on vaat et tabuks kahelda tõestatud asjades. Nii ongi meil kasvanud üles terve põlvkond inimesi, kes ei kahtle, teisisõnu, ei mõtle. Ja kui nüüd sellele põlvkonnale anda erinevaid signaale, elik erinevaid vastuseid, kipub nende mõistus kinni jooksma. Oluliselt lihtsam on valida seni tuntud tõde, kui minna kaasa uue ja tundmatuga. Pean siinkohal vabandama kõnepruugi pärast, justkui vanem põlvkond ei mõtleks ega arutleks. Mõtlevad ja arutlevad nemadki.

Põhjus, miks Tõnis Mägi oma senise karjääri või kuulsuse ohvriks tõi, võib olla just seesama ebavõrdsus, kus ühtemoodi rahvagrupp on demoniseeritud teise poolt. Ühelt poolt Newtoni kinnitatud maailmapilt, teisalt uued tõed mis muutuvad iga paari kuu tagant; keda nüüd siis usaldada?

Me võime muidugi süüdlasteks nimetada ka aferistide perekonda Helmet, ent ega nemadki tühja koha pealt pauguta. Kui ikka valitsuse tasemel pole selgust ega selget joont, siis segadus on vältimatu.

Lõpetuseks, minu ettepanekud:

1. Kuna meil on jätkuv kriisiolukord seoses viirusega, palun seada üks ja ainus inimene seda vastutama. See inimene annab vastused ajakirjandusele ja seab reeglid. Ütleme et eriolukorra peaminister.
2. Lõpetada vaktsiinivastaste demoniseerimine.
3. Kannatlikult harida rahvast (rõhk sõnal kannatlikult).


(mõni brauser tahab käivitamiseks kahte klikki)